• Gleby

xboden.jpg.pagespeed.ic.0BeUiQ1jWd.jpg

W LaSelvie żyzne gleby są utrzymywane  łagodnymi metodami uprawy. Pola są orane za pomocą brony i pługu.
Dbanie o zboża i warzywa, usuwanie chwastów i spulchnianie gleby następuje przez kosztowną pracę ręczną i za pomocą prostych urządzeń mechanicznych.

Wszystkie materiały organiczne, takie jak słoma, obornik, drewno i przycięte rośliny, jak również odpady roślinne pochodzące z przetwarzania są zbierane, mieszane z piaskiem i po dokładnym kompostowaniu rozkładane w glebie.